Vykonávame všetky stavebné práce HSV, PSV a vonkajšie inžinierske siete, zváračské práce všetkého druhu, výrobu a montáž oceľových konštrukcií, opravu a renováciu budov a interiérových priestorov. Realizujeme stavby na kľúč, ako aj práce v subdodávkach.

Vlastníme svoje strojové a technické vybavenie a zároveň máme k dispozícii množstvo odborne vyškolených a kvalifikovaných zamestnancov, čo nám zvýhodňuje pozíciu. Dokážeme pružne zareagovať a zrealizovať akýkoľvek podnet zo strany zákazníka.

Zaoberáme sa realizáciou stavieb všetkého druhu:

  • pozemné stavby
  • inžinierske stavby
  • stavby na kľúč
  • časti stavieb (obklady, omietky, hrubé stavby)
  • Búracie práce
  • Zemné práce