RED CUBE | PRIEVALY

red cube construction, a.s.
906 34 
Prievaly 410

IČO: 35 761 911
DIČ: 2021456217

mapa →

Hlavný kontakt:
Tel:
034 65 99 104

Stavebná činnosť:
0911 721 958

Železiarstvo:
0902 196 911

Ekonomické oddelenie:
034/65 99 104