Na základe skúseností a znalosti platnej legislatívy dokážeme pre našich klientov zabezpečiť rôzne druhy inžinerskych a projekčných činností ako:

  • Kompletné vypracovanie projektovej dokumentácie nutnej pre Územné, stavebné,kolaudačné rozhodnutie či realizačný project.
  • Vypracovanie rôznych druhov profesnej a technickej dokumentácie
  • Kompletné vybavenie Územného, stavebného či kolaudačného rozhodnutia
  • Odborno – technické poradenstvo v oblasti stavebníctva
  • Cenové kalkulácie, rozpočty